Oog op Blaricum

25 augustus 2017

IJzersterk vs. ontstellend zwak

Filed under: journalistiek (tekst),opinie — Oog op Blaricum @ 11:36

20 juni 2017

HB staat voor HuisvestingsBotheid?

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 10:13

Bovenstaande tekst is gebaseerd op gesprekken met meerdere OBB-ouders.
De schooldirectie vindt deze ‘eenzijdig en deels onjuist’.
De uitnodiging een reactie te geven is (vooralsnog?) terzijde geschoven.

10 mei 2017

Kijk nou, kunst en cultuur!

Filed under: kwesties,opinie,samenleving — Oog op Blaricum @ 10:22

Een tweet van onze burgemeester. Het gaat nu even niet om de weergaloze foto, maar om het nieuwsfeit – en dan met name de tekst.

Er is een boekje overhandigd over kunst en cultuur in Blaricum. Ah …

  • Zijn die kunst en cultuur (in de afgelopen 100 jaar) wezenlijk beïnvloed door demografische, sociologische, economische factoren? Door de kwaliteit van het openbaar bestuur? Door het gegroeide autogebruik, door StoepRovers, door bebouwing van de Meent? Door snel geld uit de hoofdstad? Door het materialisme, consumentisme en het doorgeschoten egoïsme dat daarbij hoort?
  • Zijn die kunst en cultuur mede daardoor al aan het verdwijnen? Of juist niet?
  • Zullen die kunst en cultuur beïnvloed worden of mogelijk/wellicht verdwijnen door een gemeentelijke herindeling, een fusie tot één gemeente tussen Vecht en Eem? Of juist worden geconserveerd? Versterkt?
  • Zijn kunst en cultuur enkel en alleen een afspiegeling van de historie? Of is het een reflectie van de samenleving in beweging, de verbindingen van die samenleving met andere samenlevingen en van de dynamiek daarin?
  • Zou het kunnen zijn dat de kunst en cultuur (en de identiteit en de eigenheid en de sociale cohesie) van Blaricum de komende jaren sterker gaan veranderen door het gezamenlijke effect van de Meent-bebouwing, vergrijzing van de Bijvanck en Crailo, verjonging van het Dorp, vergroening van de gehele gemeente en de door ontelbare factoren beïnvloede denkwijzen van 10.000 inwoners, dan door welke herindeling of fusie dan ook?
  • So, what the fuck …?!

9 mei 2017

Leesvoer voor elke Blaricummer

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 12:13

5 april 2017

Dreef(merk)waardig

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 12:38

19 maart 2017

Opkomsten (of afgangen)

Filed under: kwesties,nieuws,opinie — Oog op Blaricum @ 13:50

16 maart 2017

Analyse

Filed under: bestuur,column,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 11:22

1 maart 2017

Raadslid Rob heeft wat te zeggen

Filed under: bestuur,gesprekje,kwesties,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 15:13

Reactie burgemeester Joan de Zwart-Bloch:
‘… als je nog eens wat oppikt op straat over de nevenfuncties van de burgemeester van Blaricum, mag je naar de pagina met mijn functies en nevenfuncties op onze website verwijzen. Alle “20” functies zijn onbezoldigd en gerelateerd aan mijn hoofdfuncties. De profielschets voor een/de burgemeester van Blaricum in 2007 en in 2013 geeft expliciet aan dat een actieve inzet van de burgemeester in de Regio verwacht wordt, daarnaast wordt een landelijk netwerk over het algemeen ook op prijs gesteld.’

Oog-reactie:
‘Bijbaan is bijbaan en onderdeel van functie/portefeuille is wat anders.’

23 februari 2017

Politieke standwerkerij – en nog iets

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 10:08

21 februari 2017

’n Drol van een poll

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 08:39

16 februari 2017

‘… gewoon leven als dorp.’ – Huh?

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 11:37
* De BEL is weliswaar op 1 januari 2008 actief geworden, maar er is over gepraat vanaf 2005.

9 februari 2017

‘Het college is onbetrouwbaar’

Filed under: bestuur,nieuws,opinie — Oog op Blaricum @ 08:30

8 februari 2017

Herindeling: reactie B&W, noodzakelijke kanttekeningen – en hoop

Filed under: bestuur,nieuws,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 10:08

Het College van B&W reageert op herindelingsbesluit Provincie:

De hoopgevende reactie van Peter Smit, oud-VVD-wethouder, sluit naadloos op punt 8 aan:

Blaricum zal altijd bestaan!
Als we de identiteit maar borgen door de verenigingen van mensen te koesteren zoals de Oranjevereniging, het Activiteitenfonds, alle sportverenigingen, de Agrarische Stichting Blaricum, de Historische Kring, de locale serviceclubs als Lions en Rotary, etc.

Net als onze locale symbolen: klinkerstraatjes met hagen, kleinschaligheid, veilig verkeer voor fietsers en voetgangers, dorpshuis De Blaercom en De Malbak, vuurwerk bij Rustwat en de Volksspelen op het Oranjeweitje, IJsbar De Hoop, kleinschalige horeca, etc

Als: inwoners oog houden voor “de gezonde en vitale balans”, en … er een gemeente is die oor heeft voor wat in buurten & kernen leeft, die als partner faciliteert met zorg voor de inwoners die dat nodig hebben en die zorgt voor goed bereikbare regionale voorzieningen als OV, bieb, ziekenhuis, goed ondernemersklimaat en dus werkgelegenheid, etc. En dat op een open, naar buiten toe gerichte wijze gestalte geeft (de buurtkennis én wijsheid zit immers vaker bij de inwoners dan op het gemeentehuis) en dat (dus) op een efficiënte en effectieve manier.

Dat kan allemaal! Daar geloof ik in. Én dat is INHOUD.

En de VORM? Klein als het kan en, ALS het moet, groter.
En dus zal, als we het samen willen, Blaricum altijd bestaan!

31 januari 2017

Gooistad is goed

Filed under: bestuur,nieuws,opinie,politiek,samenleving — Oog op Blaricum @ 09:53

9 januari 2017

Ah, vergeten voor de fik

Filed under: opinie — Oog op Blaricum @ 10:38

Als er nou één boom gisteren in het Midwintervuur terecht had moeten komen …, dan was het die lompe gemeentespar wel. Het ding was (is) immers de belichaming van zowel de locale ‘kerstboom-gate’ als van de verdeeldheid binnen de armlastige BOV.

Die BOV had ooit ruim 70 leden. Die het bij tijd en wijle best wel met elkaar eens waren. En in andere tijden heftig oneens. Nu telt de BOV nog maar 32 leden – terwijl er in het centrum van Blaricum-Dorp zo’n 80 actieve ondernemingen zijn gevestigd. De BOV wilde – in lijn met de eigen doelstelling van ‘meer reuring in het centrum’ – leuke kerstboompjes neerzetten. Had daarvoor geen geld … Klopte aan bij de gemeente voor een ‘subsidie’. De gemeente gaf het gevraagde bedrag – uw en ons geld. Met als bijkomend besluit dat er dan dit jaar geen grote kerstboom zou komen. Die dus wel kwam. Omdat ‘ie al dan al afgezaagd niet meer was af te zeggen. Lachen.

Toen kwamen dus de 64 boompjes, plus dus die dikke lomperd. Plus allerlei verschillende externe kerstverlichtingen van de diverse winkeliers. Plus de armzalige verlichting van die gemeente-lomperd. Plus als klap op de vuurpijl de BMW-verlichting die de bakker in de gemeentelijke leilindes liet aanbrengen, waardoor er voor de aanvliegroute van Schiphol een noodverordening is afgegeven. (Hallo Tango Delta KL674, u bent er nog niet, repeat u bent er nog niet). Plus de in opdracht van de gemeente mooi versierde leilindes bij Gutter en in de Dorpstraat.
Dat alles bij elkaar straalde vooral de verdeeldheid uit onder de ondernemers (meer dan de helft van de BOV-leden in het centrum is tegen de blauwe zone) en het ambtelijk/bestuurlijke gezwiffelzwaffel van de gemeente/BEL. Van enige saamhorigheid, van echte gezelligheid (‘kom jongens, we gaan vanavond lampjes kijken in het centrum van Blaricum-Dorp en dat is zó leuk en mooi, dat we  morgen daar extra veel gaan shoppen’ …), van een echt decembergevoel was geen sprake.

Het lijkt zinvol dat de gemeente de volgende keer niet een locale ondernemer uitknijpt voor het ophangen van wat verlichting, maar zichzelf van een degelijk feestdagen-verlichtingsplan voorziet. In de rubriek ‘kost wat, heb je ook wat’ en ‘noblesse oblige’. Als een der rijkste gemeenten van Nederland is een betere presentatie mogelijk dat de ‘reuring-kakefonie der verdeeldheid’. En los daarvan: kerst gaat (nog steeds) voor velen om gevoel en inkeer en liefde, en bepaald niet om reuring, omzet en winst.

Nou, kan die boom weg?!

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.