Oog op Blaricum

19 maart 2017

Opkomsten (of afgangen)

Filed under: kwesties,nieuws,opinie — Oog op Blaricum @ 13:50

16 maart 2017

Analyse

Filed under: bestuur,column,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 11:22

1 maart 2017

Raadslid Rob heeft wat te zeggen

Filed under: bestuur,gesprekje,kwesties,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 15:13

Reactie burgemeester Joan de Zwart-Bloch:
‘… als je nog eens wat oppikt op straat over de nevenfuncties van de burgemeester van Blaricum, mag je naar de pagina met mijn functies en nevenfuncties op onze website verwijzen. Alle “20” functies zijn onbezoldigd en gerelateerd aan mijn hoofdfuncties. De profielschets voor een/de burgemeester van Blaricum in 2007 en in 2013 geeft expliciet aan dat een actieve inzet van de burgemeester in de Regio verwacht wordt, daarnaast wordt een landelijk netwerk over het algemeen ook op prijs gesteld.’

Oog-reactie:
‘Bijbaan is bijbaan en onderdeel van functie/portefeuille is wat anders.’

23 februari 2017

Politieke standwerkerij – en nog iets

Filed under: bestuur,kwesties,nieuws,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 10:08

21 februari 2017

’n Drol van een poll

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 08:39

16 februari 2017

‘… gewoon leven als dorp.’ – Huh?

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 11:37
* De BEL is weliswaar op 1 januari 2008 actief geworden, maar er is over gepraat vanaf 2005.

9 februari 2017

‘Het college is onbetrouwbaar’

Filed under: bestuur,nieuws,opinie — Oog op Blaricum @ 08:30

8 februari 2017

Herindeling: reactie B&W, noodzakelijke kanttekeningen – en hoop

Filed under: bestuur,nieuws,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 10:08

Het College van B&W reageert op herindelingsbesluit Provincie:

De hoopgevende reactie van Peter Smit, oud-VVD-wethouder, sluit naadloos op punt 8 aan:

Blaricum zal altijd bestaan!
Als we de identiteit maar borgen door de verenigingen van mensen te koesteren zoals de Oranjevereniging, het Activiteitenfonds, alle sportverenigingen, de Agrarische Stichting Blaricum, de Historische Kring, de locale serviceclubs als Lions en Rotary, etc.

Net als onze locale symbolen: klinkerstraatjes met hagen, kleinschaligheid, veilig verkeer voor fietsers en voetgangers, dorpshuis De Blaercom en De Malbak, vuurwerk bij Rustwat en de Volksspelen op het Oranjeweitje, IJsbar De Hoop, kleinschalige horeca, etc

Als: inwoners oog houden voor “de gezonde en vitale balans”, en … er een gemeente is die oor heeft voor wat in buurten & kernen leeft, die als partner faciliteert met zorg voor de inwoners die dat nodig hebben en die zorgt voor goed bereikbare regionale voorzieningen als OV, bieb, ziekenhuis, goed ondernemersklimaat en dus werkgelegenheid, etc. En dat op een open, naar buiten toe gerichte wijze gestalte geeft (de buurtkennis én wijsheid zit immers vaker bij de inwoners dan op het gemeentehuis) en dat (dus) op een efficiënte en effectieve manier.

Dat kan allemaal! Daar geloof ik in. Én dat is INHOUD.

En de VORM? Klein als het kan en, ALS het moet, groter.
En dus zal, als we het samen willen, Blaricum altijd bestaan!

31 januari 2017

Gooistad is goed

Filed under: bestuur,nieuws,opinie,politiek,samenleving — Oog op Blaricum @ 09:53

9 januari 2017

Ah, vergeten voor de fik

Filed under: opinie — Oog op Blaricum @ 10:38

Als er nou één boom gisteren in het Midwintervuur terecht had moeten komen …, dan was het die lompe gemeentespar wel. Het ding was (is) immers de belichaming van zowel de locale ‘kerstboom-gate’ als van de verdeeldheid binnen de armlastige BOV.

Die BOV had ooit ruim 70 leden. Die het bij tijd en wijle best wel met elkaar eens waren. En in andere tijden heftig oneens. Nu telt de BOV nog maar 32 leden – terwijl er in het centrum van Blaricum-Dorp zo’n 80 actieve ondernemingen zijn gevestigd. De BOV wilde – in lijn met de eigen doelstelling van ‘meer reuring in het centrum’ – leuke kerstboompjes neerzetten. Had daarvoor geen geld … Klopte aan bij de gemeente voor een ‘subsidie’. De gemeente gaf het gevraagde bedrag – uw en ons geld. Met als bijkomend besluit dat er dan dit jaar geen grote kerstboom zou komen. Die dus wel kwam. Omdat ‘ie al dan al afgezaagd niet meer was af te zeggen. Lachen.

Toen kwamen dus de 64 boompjes, plus dus die dikke lomperd. Plus allerlei verschillende externe kerstverlichtingen van de diverse winkeliers. Plus de armzalige verlichting van die gemeente-lomperd. Plus als klap op de vuurpijl de BMW-verlichting die de bakker in de gemeentelijke leilindes liet aanbrengen, waardoor er voor de aanvliegroute van Schiphol een noodverordening is afgegeven. (Hallo Tango Delta KL674, u bent er nog niet, repeat u bent er nog niet). Plus de in opdracht van de gemeente mooi versierde leilindes bij Gutter en in de Dorpstraat.
Dat alles bij elkaar straalde vooral de verdeeldheid uit onder de ondernemers (meer dan de helft van de BOV-leden in het centrum is tegen de blauwe zone) en het ambtelijk/bestuurlijke gezwiffelzwaffel van de gemeente/BEL. Van enige saamhorigheid, van echte gezelligheid (‘kom jongens, we gaan vanavond lampjes kijken in het centrum van Blaricum-Dorp en dat is zó leuk en mooi, dat we  morgen daar extra veel gaan shoppen’ …), van een echt decembergevoel was geen sprake.

Het lijkt zinvol dat de gemeente de volgende keer niet een locale ondernemer uitknijpt voor het ophangen van wat verlichting, maar zichzelf van een degelijk feestdagen-verlichtingsplan voorziet. In de rubriek ‘kost wat, heb je ook wat’ en ‘noblesse oblige’. Als een der rijkste gemeenten van Nederland is een betere presentatie mogelijk dat de ‘reuring-kakefonie der verdeeldheid’. En los daarvan: kerst gaat (nog steeds) voor velen om gevoel en inkeer en liefde, en bepaald niet om reuring, omzet en winst.

Nou, kan die boom weg?!

20 december 2016

Kunstgras: en nu en toen waarom?

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 10:17

Links bericht van gisteren 19 december, rechts van vandaag 20 december. Met op de achtergrond de (al langer bestaande) informatie dat de zusterorganisaties van RIVM in UK en V.S. tot andere conclusies zijn gekomen. De discussie (ook tussen de hooggeleerde heren professoren) zal dus wel voortduren – …

… zo ook de vraag waarom BVV’31 afgelopen zomer zo’n haast had om twee kunstgrasvelden (rubber) aan te leggen. Als de wettelijk vereiste procedure van het aanvragen van drie offertes zou zijn gevolgd, dan waren de velden weliswaar later gekomen, maar had men besloten nádat de rubberdiscussie al op gang was gekomen (begin oktober jl.) en had men zeer waarschijnlijk voor het (veel gezondere) kunstgras-kurk gekozen. Daar komt bij dat de vragen die door de lokale VVD-fractie zijn gesteld over de financiering van die velden (met 600.000 euro gemeenschapsgeld) eerst niet zijn beantwoord, later summier en vervolgens aanvullend maar geheim … En toen de VVD daarover weer vragen stelde, kwam daarop een antwoord, maar eveneens geheim.

De vraag luidt derhalve: als BVV’31 en/of de gemeente bij de aanbesteding van de kunstgrasvelden de wettelijke route had(den) gevolgd, was het dan nu niet zo dat de (jeugd)spelers van BVV en hun gasten op volledig veilig en gezond kurkkunstgras zouden hebben gespeeld, in plaats van nu op velden die niet (volledig) van gezondheidstwijfels zijn ontdaan? (Zie linkerbericht, derde alinea.)
En vinden de politieke partijen die met de gang van zaken hebben ingestemd (Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij, CDA en D66, ook wel bekend als het dubieuze kwartet) dat zij zich in deze juridisch en moreel als goede volksvertegenwoordigers hebben opgesteld en dat zij de gezondheid van met name de jongere dorpsgenoten tot het uiterste hebben bewaakt?

Let wel: er is niets mooiers en gezonder en opbouwender en vormender dan kinderen die sporten. Goed voor die kinderen, goed voor de samenleving, goed voor de toekomst in velerlei opzicht. Maar er is niets walgelijker dan dat de gezondheid van kinderen wordt opgeofferd aan de verknipte denkwereld van ouderen. Met het ‘… dat het schadelijke effect op gezondheid praktisch verwaarloosbaar is.‘  mag geen genoegen worden genomen, mag er niet worden gezegd ‘U kunt rustig gaan slapen.’

20 november 2016

Vooruitziende blik – antwoord?

Filed under: opinie — Oog op Blaricum @ 11:39

Al (…) in 2009 stelde Oog de vraag over de dubbele Sinterklaas-intocht.
Blijft dat zo, of komt er over een paar jaar een derde intocht bij (Meent), of eventueel zelfs een vierde (Crailo)?

Of wordt het één intocht – met bijvoorbeeld gebruikmaking van sluis en rivier, dus met de pakjesboot?

U mag het zeggen.

Hier de hele post.

11 november 2016

Hé, is dat niet …

Filed under: kwesties,opinie — Oog op Blaricum @ 11:15

… Zwarte Piet?!

Ja, natuurlijk. Makkelijk te herkennen – voor iedereen. Maar …

10 november 2016

De stand van de staat (2)

Filed under: kwesties,nieuws,opinie — Oog op Blaricum @ 15:51

9 november 2016

Ongeloof, ontgoocheld, verbijsterd, ongerust, radeloosheid …

Filed under: bestuur,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 10:20

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.