Oog op Blaricum

22 juli 2017

Zicht op de bezieling achter de vernoeming tot Johan Cruyff Arena – dankzij de WOB

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 11:04

En wie dat verhaal leest in de Volkskrant (hier), zal wat betreft het WOB-gebruik alleen maar kunnen concluderen
dat de wijze waarop de gemeente Blaricum omgaat met geheimhouding en WOB-weigering slechts is aan te merken met

smerig.

21 juli 2017

VVD-fractievoorzitter Rosmarijn Boender zwaait af met onvrede over geheimhouding

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 16:56

In de Laarder Courant de Bel van heden staat een afscheidsinterview met VVD-fractievoorzitter Rosmarijn Boender.
Daaruit onderstaand twee stukjes.

Duidelijk is nu echt wel dat de gemeente met de aanbesteding van de kunstgrasvelden de wet heeft overtreden.
En dan zijn er raadsleden die zich beklagen over het feit dat ze medeplichtig worden genoemd …

///

Aanvullend wat – tamelijk verbijsterende – cijferinformatie over de locale geheimhouding.

Nieuw HOV-protest

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 11:44

Het vee op ’t Harde is ontevreden over de hoeveelheid verswater die er nu is. Runderen, schapen en vleugelachtigen hebben zich verenigd in een HOV-protest – Hier Ontbreekt Verswater – en hebben daarover een brief gestuurd naar B&W. Die zeggen niets te hebben ontvangen – kennelijk is de brief door ambtenaar K. in de ‘geheime lade’ gestopt. Wordt vervolgd.

De mening van velen

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 09:02

19 juli 2017

OogVlog – BVV-gate (6) … De Ontknoping

Filed under: journalistiek (tekst),kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 17:00

Tekst meelezen onder de vlog.

Raadslid Rob: ‘Ik wil niets te maken hebben met College dat onwettig heeft gehandeld’

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 10:13

18 juli 2017

OogVlog: De Ontknoping …

Filed under: kwesties,OogVlog — Oog op Blaricum @ 14:19

OogVlog – BVV-gate nummer 6 heet De Ontknoping en gaat over

wat geheim moe(s)t blijven, wat moe(s)t er worden voorkomen?

Een nauwkeurige, journalistiek verantwoorde analyse, op basis van

meerdere betrouwbare bronnen, feiten, vergelijkingen,

jurisprudentie,wetkennis en bekwame meedenkers.

MORGEN 19 JULI OM 17:00 UUR.

Geen informatie om prettig mee op vakantie te gaan …

… maar je mag deze OogVlog níet missen!!!

Burgemeestersvacature in Amstelveen!

Filed under: kwesties,nieuws,veranderingen — Oog op Blaricum @ 11:06

Niet om het een of ander hoor, en niet om op een zekere dreun vooruit te lopen …
maar Mirjam van ’t Veld, voormalig verpleegkundige en nu burgemeester van Amstelveen
stapt daar per 1 oktober a.s. op. Het besluit om te vertrekken nam Van ’t Veld, zo meldt
Het Parool, ‘in de wetenschap dat het goed gaat met Amstelveen’.

Wetende dat burgemeester De Zwart tijdelijk naar Zandvoort gaat (dat nagenoeg grenst
aan Amstelveen), ook een verpleegachtergrond heeft, over haar ‘leertripje’ naar de kustplaats
zegt ‘Blaricum laat ik met een gerust hart achter in goede handen’ en De Zwart van origine
Amssedamse is en het dus ook daarom in het Aveense best wel naar de zin zal hebben,
én er dan ook rust in de locale tent komt en we het geheimhoudingsdossier dan ook op een
nette manier kunnen afsluiten … dachten we: we melden het even.

Wellicht is het wat.

Meteen ook maar even oud-schoolgenoot (klas lager) Johan de CdK via ons directe lijntje bericht.
Immers: door het vertrek van Elbert Roest uit Laren naar Bloemendaal is het bijkomende ‘probleem’
van de noodzakelijke gemeentelijke herindeling met één overbodige burgemeester verminderd.
De wellicht toch al gewenste (gedroomde) carrièrestap van De Zwart van Blaricum naar Aveen
zal het fusiegevolg met twéé overtollige burgemeesters verminderen. Now we’re talking!

 

 

Je zal maar raadslid zijn en …

Filed under: journalistiek (tekst),kwesties — Oog op Blaricum @ 09:15

… dit tekstje uit de Nota Actieve Informatieverplichting
– niet willen lezen
– niet kunnen lezen
– niet mogen lezen.

U kijker/lezer – u begrijpt het wel, hè?
Precies: de WOB geldt niet voor raadsleden.
Dus als de raadsgriffier een raadslid een document weigert
omdat het college vindt dat dat op basis van de WOB kan …

… hoever zijn we dan verwijderd van Blaricum Bananarepublicum?

17 juli 2017

BVV-gate: update (6) – voor de meelezers

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 17:15

Onderstaand brieven aan College, gemeenteraad en Commissie Bezwaarschriften,
alsmede nieuwe vragen van de VVD aan het College.

///

***

***

***

BVV-gate (5): update – College niet alleen schaakmat, maar nu ook van het bord geveegd

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 10:10

14 juli 2017

BVV-gate: update (4) – antwoord op brief College

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 16:36

BVV-gate: update (3) – brief aan College b&w en raadsleden

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 11:59

Update: om 12:05 uur komt er per e-mail een brief van de gemeente; om 12:10 een
memo die (leve de transparantie!) niet alleen naar alle leden en aanpalende types van het openbaar bestuur is gestuurd,
maar ook naar de locale en regionale pers en naar BVV.

Brief college.

Met volledige bijlage.

Memo aan iedereen.

Natuurlijk moeten we dit huiswerk van de gemeente even goed lezen.
(Als u suggesties heeft, dan horen we dat graag.)

Desalniettemin zal er een dezer dagen een ‘nauwkeurige analyse’ worden gepubliceerd,
waarin eigenlijk wel alles staat
wat geheim moe(s)t blijven.

13 juli 2017

Ook hier

Filed under: journalistiek (tekst),kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 10:43

12 juli 2017

BVV-gate: update (2)

Filed under: kwesties — Oog op Blaricum @ 16:41
  • Maandagmiddag jl. is het college per e-mail gevraagd het BVV-dossier ter beschikking te stellen. Deadline is vrijdag a.s. 12:00 uur.
  • VVD-fractie heeft het college drie vragen gesteld. Voor zover bekend geen antwoord.
  • Woensdagochtend hebben alle raadsleden per e-mail het verzoek gekregen te laten weten wat hun opvatting is over de ‘geheimhouding’ die bij kracht van wet niet meer bestaat. HvB-fractievoorzitter Bölger heeft laten weten: ‘Wij wachten het juridisch advies van de bezwarencommissie af.’ Beetje sneu, want bij die commissie ligt het bezwaar tegen het WOB-verzoek en de niet meer bestaande geheimhouding is heel wat anders … Waarschijnlijk is hier een advies c.q. opdracht gevolgd van het college aan de raadsleden …
  • Samenvattingen zijn onder de titel ‘Geheimhoudingsschandaal in Blaricum’ gestuurd naar De Gooi en Eemlander, Radio6FM, De Telegraaf en QuoteNet. Ook zijn er posts over de kwestie geplaatst op Facebook en twitter.
  • Een hulpvraag is gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de circulaire.
  • Brieven zijn in concept klaar voor minister Plasterk en Commissaris der Koning Remkes.
  • Indien vrijdag a.s. om 12:00 uur niet het gehele BVV-dossier ter beschikking is gekomen, zal op Oog op Blaricum later die dag een op verkregen informatie gebaseerde benadering worden gepubliceerd van het nu onrechtmatig achtergehouden dossiergedeelte.
  • Kijkersvraag: volgens RTV-NH scoort Blaricum met 33 geheimhouding in de afgelopen twee jaar provinciaal heel hoog. Zijn al die geheimhouding wél door de raad bekrachtigd en zo nee, dan zijn die dossiers nu ook openbaar – toch?

Hier alvast een voorzetje over ‘wat geheim moe(s)t blijven’.

Leden van het college en waarschijnlijk ook de medeplichtige raadsleden zullen hartkloppingen krijgen bij deze steekwoorden:

• Stibbe (huisadvocaat van de gemeente)
• Onrechtmatigheid
• Claims
• Persoonlijke aansprakelijkheid

Wordt vervolgd.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.